RYCHLÁ ŘEŠENÍ
    Podpora klientského servisu
    Efektivní obchodní oddělení
    Management interního nákupu
    Vymáhání pohledávek
    Management vývoje produktů
    Efektivně v reklamní agentuře
    Intelligent Reporting via OLAP
    Lepší liniový Management úkolů
    Evidence informací
 
PRODUKTY
    BSP Debts Collector
    BSP DMS
    BSP Contract Manager    Demo
    BSP eProcurement
    BSP Help desk              Demo
    BSP Servisní systém
    BSP Advertising Agendy Suite
    BSP Hierarchical Tasks     Demo
    BSP Došlá a odeslaná pošta
    BSP Products Development
PODPORA A SLUŽBY
    Outsourcing IT řešení
    Ochrana a bezpečnost IS
    Softwarový management
    Semináře BSP Group
    Security Certified Professional
    Certifikace aplikace
 
         Schvalujete a evidujete denně nepočítané množství dokumentů ?
          Se systémem BSP KRAB®CONTRACT MANAGER zvládnete všechny !!!      Zákazník dokáže ocenit individuální péči a pohotovou reakci na požadavek
          Svěřte realizaci servisu Vašich služeb systému BSP KRAB®HELP DESK !!!
 
© BSP Group a.s., Nagano Office Centre III, U Nákladového nádraží 10, 130 00, Praha 3 , tel. +420 261218070 fax. +420 261218069 info@bsp.cz