Systémy pro řízení zakázek/objednávek

eProcurement (centralizovaný nákup)

 • pořízení žádanky na nákup, výběr ze zalistovaných produktů a dodavatelů, vazba na střediska a odběrná místa
 • hierarchické schvalování na základě parametrů žádanky (částka, druh materiálu/služby, čerpání budgetu, zákaznický segment, …)
 • generování objednávek a odeslání dodavateli (e-mail, datová schránka, ..)
 • workflow zalistování nových produktů a dodavatelů
 • správa číselníků (střediska, segmenty, odběrná místa, produkty, dodavatelé, ..)
 • systém na hodnocení dodavatelů
 • vazby a předávání dat s účetním systémem
 • evidence smluv
 • nástroje na finanční analýzu objednávek

Payment Manager (evidence a schvalování faktur)

 • zaevidování došlé faktury na podatelně/recepci + skenování a opatření BAR/QR kódem
 • příjem elektronických faktur (e-mail, datové schránky, datový formát, ..)
 • párování faktur s objednávkami
 • přenos základních údajů do účetního systému
 • import faktur z účetního systému
 • hierarchické schvalování faktury na základě parametrů žádanky (částka, druh materiálu/služby, čerpání budgetu, zákaznický segment, …)
 • tisk likvidačního listu
 • přenos výsledků schvalování do účetního systému k proplacení
 • finanční sledování projektů/zakázek
 • nástroje na finanční analýzu faktur


Hlavní výhody

 • centralizace strategických činností nákupu (dodavatelé, produkty) a decentralizace operativních činností (žádanky, objednávky)
 • zrušení oběhu papírových dokladů
 • automatizace zpracování požadavků
 • okamžitý přístup k aktuálním informacím (stav žádanky/objednávky, čerpání rozpočtu, stav dodání, ..)
 • povinné vícestupňové schvalovací procesy (nejde je obejít)
 • řízení a kontrola nákladů
 • propojení na jiné podnikové systémy