Systémy pro hromadné vymáhání pohledávek

Proč si vybrat náš systém

 • Automatické párování příchozích plateb, e-mailů, SMS, datových zpráv k pohledávce (dlužníkovi)
 • Snadné a rychlé vyhledávání
 • Pokrytí kompletního životního cyklu pohledávky (mimosoudní, soudní, exekuční)

Hlavní funkcionality systému


 • Přehledná evidence a snadná správa rozsáhlých portfolií pohledávek - automatizace veškerých výpočtú - nakladů právního zastoupení, soudních poplatků, smluvních úroků, úroků zprodlení, atd.
 • Řízený průchod procesem vymáhání – eliminace nestandardních kroků v procesu vymáháník, snížení chybovosti a nároků na kvalifikaci vymáhajících pracovníků
 • Flexibilní modul pro hromadný import pohledávek do systémy (soubory, API)
 • Možnost dodatečného importu dat k existujícím pohledávkám, subjektům
 • *Automatizované výpočty nakladů pravního zastoupení, soudních poplatků, směnečných odměn, přehledné zobrazení
 • Možnost napojení na slovenské datové schránky (pouze příjem)
 • Jednoduché tvorba šablon pro komunikaci s dlužníky, soudy
 • Jednoduchá tvorba a editace textací pro výzvy, žaloby, návrhy na exekuce (lze definovat pro různé klienty nebo skupiny pohledávek odlišné textace výzev, žalob, exekucí, včetně definice záhlaví, zápatí a obrázku s podpisem)
 • Tvorba vlastních výstupních sestav pomocí integrovaného konfigurátoru (výstup do xlsx, csv, ...)
 • Splátkové kalendáře - hlídání splátek (možnost upozornit dlužníka před splatností, popř. po splatnosti splátky)
 • Elektronický platební rozkaz
 • Lustrace dlužníků
  • • Insolvenční rejstřík
  • • Centralní eveidence exekucí
  • • Nespolehlivý plátce DPH
  • • Register úpadcov
  • • Ohlašovny pobytu (adresa obecního či městského úřadu)
  • • Neplatné doklady totožnosti
  • • registr adres RÚIAN (ověření adresy)
  • • ARES
 • Alertovací modul - upozorňování na email, mobil (např. hlídání termínu jednání u soudu, promlčení pohledávek, nezaplacení splátky, atd
 • Tvorba vymáhacích strategií pro různá portfolia pohledávek a následná automatizace procesu vymáhání
 • InfoSoud - lustrace spisových značek soudních řízení (zjištění data nabytí právní moci)
 • InfoDokument - automatické stažení dokumentů s vyznačenou právní mocí
 • Automatický import plateb z bankovních výpisů
 • Integrovaná spisová služba - příjem, evidence, správa a vypravení dokumentů v listinné nebo elektornické formě (datové zprávy, e-maily, SMS, Dopis Online). Dokumenty jsou v systému přehledně ukládány s vazboiu na dlužníka, pohledávku a klienta
 • Automatické párování datových zpráv a e-mailů k pohledávkám (zařazení do spisu daného dlužníka)
 • Možnost automatického vyřízení příchozího dokumentu dle definovaných pravidel
 • Fulltextové vyhledávání v dokumentech
 • Předdefinované statistické sestavy
 • Agenda úkolů - snadné zadávání, přehledná správa a kontrola, možnost automatického generování úkolů např. pro zaměstance Call centra
 • Možnost napojení na tel. ústřednu Panasonic
 • Možnost řešit jako CLOUD službu nebo ON-PREMISE licence (instalováno na serverech zákazníka)