HIERARCHICAL TASKS


Vážený pane rediteli,

jestliže se nacházíte v situaci, kdy jako manager teamu desítek ci stovek podrízených potrebujete sledovat termíny a stavy duležitých úkolu, jejich rozpad na dílcí podúkoly a jejich konkrétní rešitele, dovolujeme si Vás pozvat na predvedení systému, se kterým budete mít stálý prístup ke všem informacím o zadaných úkolech.
Doplnek informacního systému BSP KRAB®HIERARCHICAL TASKS umožnuje prehledne sledovat termíny a stavy úkolu, které byly zadány managementem spolecnosti. Reporty ukazují momentální fázi a rešitele jednotlivých úkolu (vcetne jejich hierarchického rozpadu) až po finální zakoncení úkolu. Automatizované kontroly plnení dílcích termínu zajistí vygenerování dotazu (emailu), pro zjištení duvodu zdržení, podmínek dokoncení a predání vysvetlení vyššímu managementu ci asistentum pripravujících kontrolní meeting.

TENTO SYSTÉM POSKYTUJE

  • Zvýšení produktivity liniových manageru
  • Snadnou kontrolu velkého množství úkolu zadaných managementem spolecnosti
  • Snadný prístup k informacím o stavu daného úkolu (rešitel, termín…..)
  • Reporty úkolu (ukoncených, zpoždených, rešených…)
  • Automatické nebo rucní generování dotazu na rešitele (nesplnení termínu…)
  • Automaticky generuje protokol historie ke každému z úkolu
  • Forecasting termínu plnení


Zatímco vetšina dostupných informacních systému je koncipována tak, aby podporovaly pouze jeden výchozí ci jiný analogický proces, BSP KRAB® HIERARCHICAL TASKS byl vyvinut s cílem maximálne možné modulární funkcionality pri zachování možnosti individuálního prístupu k procesum klienta, což ciní tento systém velmi flexibilní ke klientovým specifickým potrebám.


Pokud Vás tento nástroj pro rešení efektivního dosahování cílu zaujal, rádi Vás uvítáme ve dnech 8.4. 2004 ci 21.4. 2004 od 10:00h v sídle spolecnosti BSP Group a.s. Cercanská 3, 140 00 Praha 4
Z duvodu omezené kapacity se prosím registrujte na www.bsp.cz nebo emailem na Marketa.Polehlova@bsp.cz


S pozdravem,

Ing. Radek Machacka
predseda predstavenstva