DEBTS COLLECTOR


Vážený pane financní rediteli,

pokud se Vaše spolecnost potýká s velkým množstvím malých pohledávek a jejich vymáháním, dovolujeme si Vás nebo Vámi urcenou kompetentní osobu pozvat na predvedení efektivního automatizovaného rešení .
Doplnek informacního systému BSP KRAB® DEBTS COLLECTOR které umožnuje vysoce efektivní a investicne nenárocné rešení pro administraci všech typu pohledávek vcetne individuálního prizpusobení scénáru skupinám klientu (VIP apod.). Rešení se nejrychleji vrací spolecnostem, jejichž financní pohledávky se skládají z malých, ale kvantitativne významných cástek, kde lidský proces vymáhání je z hlediska nákladových krivek nárocnejší, než profit z výše samotných dlužných cástek.

TENTO SYSTÉM POSKYTUJE

  • Automatizaci vymáhání pohledavek
  • Evidenci historie pohledavek a jejich dokumentu
  • Automatizaci kontroly vymáhacích procesu
  • Kontinuální sber dat o stavu vymáhaných pohledávek
  • Tvorbu prehledných reportu a forecastu cash-flow
  • Vyhledávání uvnitr dokumentu a smluv k daným padum
  • Pohledávkový Helpdesk
  • Tvorbu scénáru pro individuální prípady ci skupiny klientu


Zatímco vetšina dostupných informacních systému je koncipována tak, aby podporovaly pouze jeden výchozí ci jiný analogický proces, BSP KRAB® DEBTS COLLECTOR byl vyvinut s cílem maximálne možné modulární funkcionality pri zachování možnosti individuálního prístupu, což ciní tento systém velmi otevreným potrebám klienta.


Pokud Vás tento nástroj pro rešení efektivního dosahování cílu zaujal, rádi Vás uvítáme ve dnech 31.3. 2004 ci 14.4. 2004 od 10:00h v sídle spol. BSP Group a.s., Cercanská 3, 140 00 Praha 4.
Z duvodu omezené kapacity se prosím registrujte na www.bsp.cz nebo emailem na Marketa.Polehlova@bsp.cz


S pozdravem,

Ing. Radek Machacka
komercní reditel