PRODUKTY
    BSP Debts Collector
    BSP DMS
    BSP Contract Manager
    BSP eProcurement
    BSP Help desk
    BSP Servisní systém
    BSP Advertising Agendy Suite
    BSP Hierarchical Tasks
    BSP Došlá a odeslaná pošta
    BSP Products Development
 
BSP KRAB® NEW PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER umožňuje vysoce efektivní a investičně nenáročné řešení pro řízení vývoje produktů a jejich uvedení na trh ve všech úrovních služeb, rapidně zvyšuje produktivitu a rychlost vývoje bez ohledu na omezenou formu zdrojů – finance, lidské kapacity a čas. Systém umožňuje proaktivní řízení a sledování projektů od prvotní inicializace projektů až po jeho finální dokončení přes všechny zainteresované složky společnosti. Pokud je třeba k vyřízení požadavku třetí strany, systém generuje a přiděluje „work order“, obsahující všechny potřebné údaje k úspěšnému splnění požadovaného úkolu.
Spolehlivý nástroj pro efektivní vývoj nových produktů a služeb umožňuje:
  • Kontrolu nad větším množstvím projektů vývoje nových produktů a služeb
  • Zvýšení produktivity projektových managerů
  • Efektivní forecasting termínů
  • Provázanost akcí s jinými odděleními – finance, marketing, sales
  • Automatické generování volitelných reportů
  • Detailni trouble-ticketing s úkoly
  • Řízení WorkFlow - snadné změny procesů
 
Máte-li zájem o bližší informace k tomuto produktu prosím zašlete email sales@bsp.cz
 
 
©  BSP Group a.s., Nagano Office Centre III, U Nákladového nádraží 10, 130 00, Praha 3, tel. +420 261218070 fax. +420 261218069 info@bsp.cz