PRODUKTY
    BSP Debts Collector
    BSP DMS
    BSP Contract Manager
    BSP eProcurement
    BSP Help desk
    BSP Servisní systém
    BSP Advertising Agendy Suite
    BSP Hierarchical Tasks
    BSP Došlá a odeslaná pošta
    BSP Products Development
 
Společnosti, které nejsou schopny adekvátně poskytovat servis a podporu svých služeb a produktů v čase a prostoru, nemohou počítat s dlouhodobou loajalitou svých zákazníků.

BSP KRAB® HELP DESK SUITE umožňuje vysoce efektivní a investičně nenáročné řešení pro řízení podpory všech úrovní služeb, rapidně zvyšuje produktivitu a rychlost odezvy bez ohledu na vstupní formu žádosti – email, web, telefon. Systém umožňuje proaktivní řízení a sledování žádostí od prvotní inicializace požadavku až po jeho finální vyřešení přes všechny zainteresované složky společnosti.
Pro řízení v terénu je vhodný integrovaný modul BSP KRAB®WIRELESS, který umožňuje přidělovat úkoly a monitorovat jejich plnění pomocí SMS zpráv

  • Automaticky generován úkol na základě vstupního požadavku
  • Připojování dokumentů MS Office, scanování, import emailu
  • Ukládání a vyhledávání dokumentů
  • Podoby formulářů jsou plně parametrizovatelné
  • Sledování historie požadavku, zobrazení uživatele při každém kroku
  • Automaticky generované reporty, statistické reporty, individuální reporty
Demo
Máte-li zájem o bližší informace k tomuto produktu prosím zašlete email sales@bsp.cz
 
© BSP Group a.s., Nagano Office Centre III, U Nákladového nádraží 10, 130 00, Praha 3, tel. +420 261218070 fax. +420 261218069 info@bsp.cz