PODPORA A SLUŽBY
    Outsourcing IT řešení
    Ochrana a bezpečnost IS
    Softwarový management
    Semináře BSP Group
    Security Certified Professional
    Certifikace aplikace
 
 
Softwarový management představuje soubor kroků a opatření, jejichž výsledkem je řízení vývoje struktury výpočetní techniky v dané společnosti. Zároveň napomáhá minimalizovat nebezpečí sankcí ze strany státních institucí. Hlavním nástrojem softwarového managementu je tzv. softwarový audit. Jde o proces v jehož průběhu se zjišťuje aktuální stav software ve společnosti a tento reálný stav se porovná s jeho dokumentací vedenou danou společností.
Včasné provedení softwarového auditu a dodržování principů, stanovených softwarovým managementem umožní optimalizovat výdaje vynakládané na prostředky výpočetní techniky.

Softwarový management zobrazuje

 
     
 
  • Jsou-li pracovníci vybaveni potřebným HW a SW a využívají-li jej dostatečněí
  • Metodickou evidenci odpovědnosti uživatelů za přidělený software
  • Je-li veškerý užívaný software legální
  • Jsou-li vymezeny kompetence oddělení ve vztahu k pořízení, užívání, údržbě a vyřazování HW a SW
  • Zda-li je společnost dostatečně zabezpečena proti užívání nelegálně nabytého SW
  • Zda-li je ve společnosti dostatečně zabezpečena ochrana dat proti zneužití či zcizení
 
     
 
 
 
K představení Softwarového managementu či konzultacím k Softwarovému auditu prosím kontaktujte sales@bsp.cz
     
     
 
 
©  BSP Group a.s., Nagano Office Centre III, U Nákladového nádraží 10, 130 00, Praha 3 , tel. +420 261218070 fax. +420 261218069 info@bsp.cz