PODPORA A SLUŽBY
    Outsourcing IT řešení
    Ochrana a bezpečnost IS
    Softwarový management
    Semináře BSP Group
    Security Certified Professional
    Certifikace aplikace
 
 
 
 
Certifikační program Security Certified Professional (SCP) má dvě úrovně:
Security Certified Network Professional (SCNP)
Security Certified Network Architect (SCNA).
Na splnění každého z nich je potřebné úspěšne absolvovat dva certifikační testy.

Program SCNP se zaobírá dvěmi kritickými oblastmi bezpečnosti a to problematikou firewallu a detekcí pokusů o průnik. Tento program je rozdělený na dvě certifikační zkoušky a ke každé z nich je přiřazeno odpovídající školení:

...Hardening The Infrastructure (HTI)
...Network Defense and Countermeasures (NDC)

Program SCNA navazuje na předchádzející úroveň SCNP. Je zaměřený na pokročilé vědomosti a zručnosti potřebné pro budování bezpečných a důvěryhodných sítí. Zahrnuje oblasti zákonů a legislativy, bezdrátového spojení, zabezpečení elektronické pošty, biometrických technologií, ověřování, digitálních certifikátů a podpisů, politiky a architektury PKI, kryptografie. Tento program obsahuje opět dvě certifikační zkoušky. Na získání certifikátu SCNA je potřebné vykonat obě certifikační zkoušky:

...The Enterprise Security Implementation (ESI). Pro úspěšné zvládnutí této zkoušky doporučujeme absolvovat dvě školení a to Advanced Security Implementation (ASI) a Enterprise Security Solutions (ESS)
...The Solution Exam (TSE) pokrývá všechny aspekty SCP kurzů a před jejich vykonáním doporučujeme absolvovat všechny 4 zmíněná školení.

 
     
     
 
 
  Konkrétní informace k SCP Vám podá p. Gallo Peter +421 2 5443 5082  
 
 
© BSP Group a.s., Nagano Office Centre III, U Nákladového nádraží 10, 130 00, Praha 3, tel. +420 261218070 fax. +420 261218069 info@bsp.cz