PODPORA A SLUŽBY
    Outsourcing IT řešení
    Ochrana a bezpečnost IS
    Softwarový management
    Semináře BSP Group
    Security Certified Professional
    Certifikace aplikace
 
     
 
Proces řešení bezpečnosti v jednotlivých organizacích představuje plnění standardních kroků, které zahrnují zejména oblasti organizační, technické a personální. Stanovuje kompetence a určuje způsob uvedení jednotlivých bezpečnostních opatření do praxe.
Jako samostatné služby zajišťujeme:
 
     
 
  • vypracování bezpečnostních analýz, studií a návrhů pro zvýšení bezpečnosti informačních systémů
  • zpracování bezpečnostních projektů
  • implementaci jednotlivých bezpečnostních opatření
  • bezpečnostní audit informačních systémů včetně aktivních penetračních testů
  • certifikovaná školení v oblasti informační bezpečnosti
 
     
V rámci těchto aktivit plníme roli systémového integrátora, nezávislého na konkrétních technologiích a produktech. Zabezpečujeme efektivní výběr technických, programových a dalších prostředků a služeb, které zajišťují potřebnou úroveň ochrany a bezpečnosti zejména informačního systému.
Pro řešení bezpečnosti disponujeme týmem odborníků s dlouhodobými praktickými zkušenostmi a referencemi z oblasti řešení informační bezpečnosti. Pracovníci mají zkušenosti se systémem práce s citlivými informacemi, někteří mají certifikaci NBÚ.
 
 
 
V případě zájmu o konzultaci k bezpečnostnímu systému prosím kontaktujte sales@bsp.cz
 
 
 
 
     
     
     
 
 
© BSP Group a.s., Nagano Office Centre III, U Nákladového nádraží 10, 130 00, Praha 3 , tel. +420 261218070 fax. +420 261218069 info@bsp.cz