PODPORA A SLUŽBY
    Outsourcing IT řešení
    Ochrana a bezpečnost IS
    Softwarový management
    Semináře BSP Group
    Security Certified Professional
    Certifikace aplikace
 
 
Technologická platforma BSP Krab
 
Zákaznické aplikace na této platformě založené, se skládají ze 2 základních částí
 • Aplikační server (obsahuje funkce, pro tvorbu zákaznických aplikací)
 • databázi (MS SQL), kde je uložena zákaznická parametrizace
 • Aby bylo možné vytvářet Zákaznické aplikace (parametrizace), je nutné mít k dispozici modul Designér, který umožňuje pomocí scriptů volat funkce aplikačního serveru v určitém pořadí a s určitými parametry. Pro vytváření těchto aplikací musí být pracovník řádně vyškolen a ovládat mimo skriptovacího jazyka, MS SQL a dalších technologií i práci s platformou BSP Krab.
  Pro práci s platformou BSP Krab je možné získat 2 typy certifikace:
 • Analytik/parametrizátor BSP Krab – základní znalost oblasti, která se týká zákaznické aplikace (např. Spisová služba a DMS, Správa pohledávek, HelpDesk atd.), výborná znalost VB skriptů, MS SQL a znalost modulu Designér BSP Krab
 • Vývojář BSP Krab – výborná znalost nástrojů .NET, MS SQL (cca úroveň MCSA SQL)
 • Příslušné certifikáty výdává BSP Group na základě ověření obecných znalostí relevantních technologií Microsoft a na základě absolvování školení pro příslušný certifikát.
 • Školení pro certifikaci Analytik/parametrizátor BSP Krab – 2x 10 dní, cena 70.000Kč bez DPH
 • Školení Vývojář BSP Krab – 3x 5 dní, cena 65.000 Kč bez DPH
 • Školení a následná certifikace umožní absolventům pracovat s platformou BSP Krab, vytvářet vlastní zákaznické aplikace, podporovat, upravovat a rozšiřovat jejich funkčnost.
  Cena školení také obsahuje technickou dokumentaci, roční podporu pracovníků BSP Group, on-line přístup na HelpDesk BSP Group a 1x Aplikační server BSP Krab s modulem Designér.
   
   
   
  © BSP Group a.s., Nagano Office Centre III, U Nákladového nádraží 10, 130 00, Praha 3, tel. +420 261218070 fax. +420 261218069 info@bsp.cz